Komercijala: +382 20 624 677

Maloprodaja: +382 67 273 926

Email: bordo@t-com.me

PROIZVODI

KERAMOL Plus
PROGRAM ZA KERAMIKU

Lijepak za kerami?ke plo?ice

KARAKTERISTIKE

KERAMOL Plus je lijepak za kerami?ke plo?ice na bazi hidrauli?nih veziva, posebno selektovanih agregata, sinteti?kih polimera i aditiva. Pogodan je za ugradnju kerami?kih plo?ica, kamenih mozaika i kamenih plo?ica. Namijenjen je za polaganje kerami?kih plo?ica u enterijeru, na zidnim i podnim površinama. Tako?e i za prostorije sa kratkotrajnim uticajem pove?ane vlanosti (kuhinje, kupatila, toaleti) i za spoljašnje radove, kada se ugra?uju upijaju?e plo?ice na upijaju?im površinama

KAKO SE UPOTREBLJAVA

KERAMOL Plus od 25kg dodati na 7l vode i mješati do stvaranja homogene mase bez grudvica. Sa?ekati 15 minuta, pa ponovo intenzivno izmješati. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 2 ?asa. Površine na koje se nanosi lepak, moraju biti nosivo sposobne, o?iš?ene od prašine, masti i drugih ne?isto?a. Ve?e neravnine ispuniti KERAMOL Plus lepkom i to dan prije ugradnje plo?ica. Prije nanošenja lepka površine grundirati odgovaraju?om MAXIKRIL podlogom, u zavisnosti od stanja površine. Nanošenje lijepka vršiti nazubljenim gleterom, tako da min. 65% površine plo?ice bude prekriveno lepkom. Kod lepljenja teških kerami?kih plo?ica, savjetuje se nanošenje još jednog sloja lijepka. Plo?ice postavljati na naneseni lijepak pomeraju?i ih levo-desno, gore-dole. Praznine izme?u plo?ica min. 24 ?asa nakon ugradnje ispunuti FUGALIN masom za fugovanje. Nakon postavljanja, plo?ice i alat odmah oprati vodom.

DODATNE INFORMACIJE

Radna temperatura: Radove izvoditi na temperaturama od +5°C do +30°C.

Atmosferski uslovi mogu uticati na proces o?vrš?avanja.

Potrošnja: Od 2-5kg/m², u zavisnosti od kvaliteta pripremljenih površina, tehnike i na?ina nanošenja.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 mjeseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalai.

?uvati u zatvorenoj i neošte?enoj ambalai, u suvoj i provetrenoj prostoriji.