Komercijala: +382 20 624 677

Maloprodaja: +382 67 273 926

Email: bordo@t-com.me

PROIZVODI

KERAMOL Flex
PROGRAM ZA KERAMIKU

Fleksibilni lepak za kerami?ke plo?ice

KARAKTERISTIKE

KERAMOL Flex je fleksibilni lijepak za kerami?ke plo?ice na bazi hidrauli?nih veziva, posebno selektovanih agregata, sinteti?kih polimera i aditiva. Namijenjen je za unutrašnje neupijaju?e plo?ice i za spoljašnje neupijaju?e plo?ice koje se ugra?uju na upijaju?im podnim površinama. Temperaturno je postojan od -20°C do +70°C. Preporu?uje se za upotrebu u kupatilima, kuhinjama, sistemima sa podnim grijanjem, bazenima, balkonima i terasama, odnosno svim situacijama gdje su zalijepljene kerami?ke plo?ice izloene povišenoj vlanosti i promenama u temperaturi.

KAKO SE UPOTREBLJAVA

KERAMOL Flex od 25kg dodati na 7l vode i mješati do stvaranja homogene mase bez grudvica. Sa?ekati 15 minuta, pa ponovo intenzivno izmješati. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 2 ?asa. Površine na koje se nanosi lijepak, moraju biti nosivo sposobne, o?iš?ene od prašine, masti i drugih ne?isto?a. Ve?e neravnine ispuniti KERAMOL Flex lepkom i to dan pre ugradnje plo?ica. Prije nanošenja lepka površine grundirati odgovaraju?om MAXIKRIL podlogom, u zavisnosti od stanja površine. Ako se lijepi “plo?ica na plo?icu” površine grundirati MAXIKRIL Ceramic prajmerom. Nanošenje lepka vršiti nazubljenim gleterom, tako da pri unutrašnjim radovima min. 65% površine plo?ice bude prekriveno lepkom, dok za spoljašnje radove na celu površinu kerami?ke plo?ice treba nanijeti lijepak. Plo?ice postavljati na naneseni lepak pomeraju?i ih lijevo-desno, gore-dolje. Praznine izme?u plo?ica min. 24 ?asa nakon ugradnje ispunuti FUGALIN masom za fugovanje. Nakon postavljanja plo?ice i alat odmah oprati vodom.

DODATNE INFORMACIJE
Radna temperatura: Radove izvoditi na temperaturama od +5°C do +30°C.

Atmosferski uslovi mogu uticati na proces o?vrš?avanja.

Potrošnja: Od 2-5kg/m², u zavisnosti od kvaliteta pripremljenih površina, tehnike i na?ina nanošenja.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 mjeseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalai.

?uvati u zatvorenoj i neošte?enoj ambalai, u suvoj i provetrenoj prostoriji.