Komercijala: +382 20 624 677

Maloprodaja: +382 67 273 926

Email: bordo@t-com.me

PROIZVODI

KERAMOL Elastic White
PROGRAM ZA KERAMIKU

Beli visoko elasti?ni lepak za kerami?ke plo?ice

KARAKTERISTIKE

KERAMOL Elastic White je visoko elasti?ni lijepak za kerami?ke plo?ice na bazi bijelog cementa, posebno selektovanih agregata, sinteti?kih polimera i aditiva. Namijenjen je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, na zidnim i podnim površinama za lijepljenje transparentnog kamena, mermera, kre?njaka, staklenih prizmi, keramike i mozaika. Ne mijenja boju materijala. Temperaturno je postojan od -20°C do +70°C. Preporu?uje se za upotrebu u kupatilima, kuhinjama, sistemima sa podnim grejanjem, bazenima, balkonima i terasama, odnosno svim situacijama gde su zalepljene kerami?ke plo?ice izloene pove?anoj vlanosti i promenama u temperaturi. Idealan je za lepljenje neupijaju?ih plo?ica kada je površina zahtjevna, kriti?na i deformabilna.

KAKO SE UPOTREBLJAVA

KERAMOL Elastic White od 25kg dodati na 7l vode i mešati do stvaranja homogene mase bez grudvica. Sa?ekati 15 minuta, pa ponovo intenzivno izmješati. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 2 ?asa. Površine na koje se nanosi lepak, moraju biti nosivo sposobne, o?iš?ene od prašine, masti i drugih ne?isto?a. Ve?e neravnine ispuniti KERAMOL Elastic White lepkom i to dan pre ugradnje plo?ica. Prije nanošenja lepka površine grundirati odgovaraju?om MAXIKRIL podlogom, u zavisnosti od stanja površine. Ako se lijepi “plo?ica na plo?icu” površine grundirati MAXIKRIL Ceramic podlogom. Nanošenje lijepka vršiti nazubljenom gletaricom, tako da min. 65% površine plo?ice bude prekriveno lijepkom. Plo?ice postavljati na naneseni lijepak pomeraju?i ih lijevo-desno, gore-dolje. Praznine izme?u plo?ica min. 24 ?asa nakon ugradnje ispunuti FUGALIN masom za fugovanje. Nakon postavljanja, plo?ice i alat odmah oprati vodom.

DODATNE INFORMACIJE

Radna temperatura: Radove izvoditi na temperaturama od +5°C do +30°C.

Atmosferski uslovi mogu uticati na proces o?vrš?avanja.

Potrošnja: Od 2-5kg/m², u zavisnosti od kvaliteta pripremljenih površina, tehnike i na?ina nanošenja.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 mjeseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalai.

?uvati u zatvorenoj i neošte?enoj ambalai, u suvoj i provetrenoj prostoriji.