Komercijala: +382 20 624 677

Maloprodaja: +382 67 273 926

Email: bordo@t-com.me

PROIZVODI

MAXIDECOR Glamour

KARAKTERISTIKE

MAXIDECOR Glamour je metalik boja vrhunskog kvaliteta, izra?ena na bazi vodene disperzije akrilnog veziva, punila, specijalnih aditiva i efektnih pigmenata. MAXIDECOR Glamour je vodoperivi premaz, dobre paropropusnosti, neškodljiv za ?ovjeka i okolinu, jednostavan za nanošenje. Namjenjen je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina, kod kojih je potrebno posti?i elegantan i moderan efekat. Moe se tonirati na MAXIMIX sistemu prema ton karti MAXIDECOR Glamour.

KAKO SE UPOTREBLJAVA

Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, ?ista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih ne?isto?a. Staru boju koja nije dobro vezana, mehani?ki odstraniti. Neravne površine izravnati akrilnom masom za gletovanje GLETOLIN G. Potom, na površinu naneti ULTRADIS toniran u priblinoj nijansi završnog materijala, a sve prema uputstvu proizvo?a?a. Nakon sušenja ULTRADIS-a, nanositi MAXIDECOR Glamour koji se isporu?uje pripremljen za upotrebu, samo ga treba ru?no razmešati do homogenizacije. MAXIDECOR Glamour toniran na MAXIMIX sistemu i MAXIDECOR Glamour razli?itih šari i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati! Materijal u manjim koli?inama postepeno nanositi u jednom sloju, pokretima ?etke u svim pravcima, na površini od 1-2m². Pri optimalnim uslovima, 5 do 10 minuta nakon nanošenja, ponovo pre?i suvom ?etkom preko nanetog materijala, kako bi postigli kona?ni izgled.

DODATNE INFORMACIJE

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne smije se koristiti ispod +5°C.
Potrošnja: 9-11m²/l, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge, tehnike i na?ina nanošenja.
Rok upotrebe i skladištenje: 18 mjeseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalai. ?uvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neošte?enoj ambalai, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zašti?eno od direktne sun?eve svetlosti.

Slični Proizvodi