Komercijala: +382 20 624 677

Maloprodaja: +382 67 273 926

Email: bordo@t-com.me

PROIZVODI

MAXIDECOR Antica

KARAKTERISTIKE

MAXIDECOR Antica je polutransparentna efektna boja, izra?ena na bazi vodene disperzije akrilnog veziva, punila, specijalnih aditiva i pigmenata, oplemenjena posebnim akrilnim perlama. MAXIDECOR Antica je vodoperivi premaz, dobre paropropusnosti, neškodljiv za ?oveka i okolinu, jednostavan za nanošenje. Namjenjen je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina, kod kojih je potrebno posti?i anti?ki izgled. Moe se tonirati na MAXIMIX sistemu prema ton karti MAXIDECOR Antica.

KAKO SE UPOTREBLJAVA

Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, ?ista i bez slabo vezanih djelova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih ne?isto?a. Staru boju koja nije dobro vezana, mehani?ki odstraniti. Neravne površine izravnati akrilnom masom za gletovanje GLETOLIN G. Potom, na površinu naneti beli ULTRADIS, a sve prema uputstvu proizvo?a?a. Nakon sušenja ULTRADIS-a, nanositi MAXIDECOR Anticu koja se isporu?uje pripremljena za upotrebu, samo je treba ru?no razmešati do homogenizacije. MAXIDECOR Antica toniran na MAXIMIX sistemu i MAXIDECOR Antica razli?itih šari i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati! Materijal u manjim koli?inama postepeno nanositi u jednom sloju, pokretima ?etke u svim pravcima, na površini od 1-2m². Pri optimalnim uslovima, 5 do 10 minuta nakon nanošenja, pre?i plasti?nom lepezom preko nanetog materijala, kako bi razbili akrilne perle i postigli kona?ni izgled.

DODATNE INFORMACIJE

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne smije se koristiti ispod +5°C.
Potrošnja: 7-8m²/l, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge, tehnike i na?ina nanošenja.
Rok upotrebe i skladištenje: 12 mjeseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalai. ?uvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neošte?enoj ambalai, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zašti?eno od direktne sun?eve svetlosti.

Slični Proizvodi