Komercijala: +382 20 624 677

Maloprodaja: +382 67 273 926

Email: bordo@t-com.me

PROIZVODI

MAXIKOL PU 610
LIJEPKOVI ZA DRVO I PARKET

2k poliuretanski lepak

KARAKTERISTIKE

MAXIKOL PU 610 je visoko kvalitetni, dvokomponentni lepak na bazi poliuretana, punila i aditiva. Koristi se za lijepljenje svih vrsta parketa, drvenih podnih obloga i laminata. Moe se aplicirati na upijaju?e i neupijaju?e podloge, gdje sadraj vlage ne prelazi 2%. Odlikuje se dobrom adhezijom i fleksibilnoš?u, pa se moe koristiti i kod sistema sa podnim grejanjem.

KAKO SE UPOTREBLJAVA

Površina mora biti: ?ista, ?vrsta, suva, otporna na pritisak, o?iš?ena od prašine, slabo vezanih djelova i masno?a. Neravne podove potrebno je izravnati SAMOLIV-om. MAXIKOL PU 610 se sastoji od dve komponente, ?vrste A i te?ne B. Odnos miješanja je A:B=6:1. Komponente spojiti u propisanom odnosu i miješati 5 minuta. Lijepak kao takav je spreman za upotrebu. Ukoliko vlaga površine prelazi 2%, istu je potrebno tretirati MAXIKOL PU Primer-om. O?vrš?avanje po?inje nakon 40 minuta, pri temperaturi od +20°C. Otvoreno vreme kao i vreme potpunog o?vrš?avanja, zavisi od temperature prostora gde se radovi izvode. Lijepak nanositi nazubljenim gleterom prema propisanom standardu, koji se razlikuje u odnosu na tip materijala koji se lijepi. Dalja obrada parketa, brušenje i lakiranje, moe se vršiti najmanje 6 ?asova, nakon lijepljenja. Alat o?istiti, dok lijepak još nije vezao (krpom, papirom...).

DODATNE INFORMACIJE

Radna temparatura: Od +15°C do +25°C.

Potrošnja:0.8-2.0kg/m², u zavisnosti od pripremljenosti podloge i na?ina nanošenja.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 mjeseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalai.

?uvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neošte?enoj ambalai, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zašti?eno od direktne sun?eve svjetlosti.

Drati van domašaja djece.