Komercijala: +382 20 624 677

Maloprodaja: +382 67 273 926

Email: bordo@t-com.me

PROIZVODI

Jubosan W110
FASADNI SISTEMI I ENERGETSKA EFIKASNOST

Sanirni špric WTA

JUBOSAN W110 SANIRNI ŠPRIC je industrijski pripremljena mešavina maltera, izra?ena na bazi cementa, organskih dodataka, te specijalnih mineralnih punila.

Ima funkciju špricanja pre nanošenja JUBOSAN W120 OSNOVNOG SANACIONOG MALTERA.

Osobine

  • daje izuzetne rezultate pri sanaciji vlanih i solima natopljenih zidova;
  • dobro prijanjanje na podlogu;
  • u?vrš?uje podlogu;
  • ujedna?ava upijanje vlage iz podloge;
  • vezni sloj izme?u stare i nove podloge;
  • osnova pre ugradnje osnovnog sanacionog maltera ili JUBOSAN W130 SANACIONOG MALTERA;
  • jednostavna priprema i nanošenje.

Upotreba; 7-12 kg/m2

Ambalaa: Vre?a 20 kg.

Prije upotrebe detaljno pro?itati tehni?ki i bezbjednosni list.