Komercijala: +382 20 624 677

Maloprodaja: +382 67 273 926

Email: bordo@t-com.me

PROIZVODI

JUBIZOL Unigrund
FASADNI SISTEMI I ENERGETSKA EFIKASNOST

JUBIZOL Unigrund je univerzalni osnovni premaz koji se upotrebljava prije nanošenja svih polimernih dekorativnih tankoslojnih maltera (akrilni, silikonski, silikatni);

Izra?en je na osnovi vodene disperzije akrilnih veziva, posebnih dodataka i kvarcnog peska.

Osobine:

  • produava vrijeme obrade maltera (visoka temperatura, veoma upijaju?e podloge);
  • poboljšava prijanjanje maltera na veoma glatkim površinama;
  • ujedna?ava podlogu (ravnomerna mo? upijanja podloge).

Osnovni premaz za dekorativne maltere

Upotreba

  • potrošnja: zavisi od mo?i upijanja podloge, dovoljno je jedno nanošenje: 120 – 200 g/m2;
  • Ambalaa:kanta 5kg, 18kg.

Prije upotrebe detaljno pro?itati tehni?ki i bezbjednosni list.