Komercijala: +382 20 624 677

Maloprodaja: +382 67 273 926

Email: bordo@t-com.me

PROIZVODI

JUBIZOL disperzioni malter
FASADNI SISTEMI I ENERGETSKA EFIKASNOST

Bescementni osnovni malter za EPS

JUBIZOL disperzioni malter je bescementni disperzioni malter izra?en na bazi polimernih veziva i mikroarmiran staklenim i celuloznim vlaknima;

Koristi se za izradu osnovnog maltera u fasadnim toplotnoizolacionim sistemima JUBIZOL ZF i JUBIZIL KS na izolacionoj podlozi od ekspandiranog poliestirena EPS i u kojima su za završnu obradu koriš?eni akrilni i silikonski dekorativni.

Osobine

  • izuzetna elasti?nost;
  • paropropusnost;
  • dobra prionljivost na izolacione plo?e;
  • koristi se i za montane objekte;
  • nije pogodan za lepljenje.

Upotreba : cca 3,8 kg/m2

Ambalaa: Kanta 25 kg.

Prije upotrebe detaljno pro?itati tehni?ki i bezbjednosni list.