Komercijala: +382 20 624 677

Maloprodaja: +382 67 273 926

Email: bordo@t-com.me

PROIZVODI

JUBIZOL Acryl finish (XTG) XS
FASADNI SISTEMI I ENERGETSKA EFIKASNOST

Dekorativni malter granulacije 1.5 in 2.0

JUBIZOL Acryl finish (XTG) XS je malter na bazi polimernih veziva; naneti malter ima karakteristi?nu ravnomjernu zrnastu površinu;

Koristi se za dekorativnu zaštitu fasadnih površina;

Dobro prianja na sve fino hrapave gra?evinske podloge.

Osobine

  • visoka vodoodbojnost;
  • visoka ?vrsto?a;
  • dodatna zaštita od algi i plesni;
  • srazmerno visoka paropropusnost; pogodan kao završni malter u kontaktnim fasadnim toplotnoizolacionim sistemima na mineralnoj vuni;
  • dobra otpornost na atmosferska optere?enja;
  • postojanost u razli?itim klimatskim uslovima.

Upotreba:

  • 2,5 kg/m2 pri granulaciji 1.5
  • 3,0 kg/m2 pri granulaciji 2.0

Ambalaa: Kanta 25 kg.

Pred upotrebe pro?itati tehni?ki i bezbjednosni list.